Κωδικοι Liberty City ( PS2,PSP)

liberty-city-stories-kwdikoi
To Grand Theft Auto: Liberty City Stories είναι ηλεκτρονικό παιχνίδι και ανήκει στην κατηγορία δράσης-περιπέτειας. Εχει βγεί στις κονσόλες του PlayStation 2 και του PSP. Γενικά, οι ημερομηνίες στις οπόιες κυκλοφόρησε το παιχνίδι ήταν:

PlayStation 2

  • Αμερική: 25 Οκτωβρίου 2005
  • Ευρώπη: 4 Νοεμβρίου 2005

PSP

  • Αμερική: 6 Ιουνίου 2006
  • Ευρώπη: 22 Ιουνίου 2006

Από τις 2 Οκτωβρίου 2009 το Liberty City Stories είναι διαθέσιμο και στην κονσόλα PSP Go.

Σας ακολουθούν
Ενώ παίζετε

Κάτω, Κάτω, Κάτω, Τρίγωνο, Τρίγωνο, Κυκλός, L1, R1

Αλλάξτε το μέγεθος των λαστιχων της μηχανής
Κυκλός, Δεξιά, X, Πάνω, Δεξιά, X, L1, Τετραγωνο

Άμεσα $250,000
Ενώ παίζετε

L1, R1, Τρίγωνο, L1, R1, O, L1, R1

Big Head Mode
During Game Play

Κάτω, Κάτω, Κάτω, Κυκλός, Κυκλός, X, L1, R1

Weapon Set 2
Ενώ παίζετε

Πάνω, Τετραγωνο, Τετραγωνο, Κάτω, Αριστερα, Τετραγωνο, Τετραγωνο, Δεξιά

Weapon Set 3
Ενώ παίζετε

Πάνω, O, O, Κάτω, Αριστερα, O, O, Δεξιά

Suicide
Ενώ παίζετε

L1, Κάτω, Αριστερα, R1, X, O, Πάνω, Τρίγωνο

Slow Κάτω Gameplay
Ενώ παίζετε

R1, Τρίγωνο, X, R1, Τετραγωνο, O, Αριστερα, Δεξιά

Αφαιρέστε τα αστεράκια
Ενώ παίζετε

L1, L1, Τρίγωνο, R1, R1, X, Τετραγωνο, O

Προσθέστε αστεράκια
Ενώ παίζετε

L1, R1, Τετραγωνο, L1, R1, Τρίγωνο, L1, R1

Πιο γρήγορο Gameplay
Ενώ παίζετε

R1, R1, L1, R1, R1, L1, Κάτω, X

Ηλιοφάνεια
Ενώ παίζετε

L1, L1, O, R1, R1, Τετραγωνο, Τρίγωνο, X

Οι πεζοί επαναστατούν
Ενώ παίζετε

L1, L1, R1, L1, L1, R1, Αριστερα, Τετραγωνο

Οι πεζοί επιτίθενται
Ενώ παίζετε

L1, L1, R1, L1, L1, R1, Πάνω, Τρίγωνο

Όλοι οι πεζοί έχουν όπλα
Ενώ παίζετε

R1, R1, L1, R1, R1, L1, Δεξιά, O

Αίθριος Καιρός
Ενώ παίζετε

Πάνω, Κάτω, O, Πάνω, Κάτω, Τετραγωνο, L1, R1

Βροχή
Ενώ παίζετε

Πάνω, Κάτω, Τετραγωνο, Πάνω, Κάτω, O, L1, R1

Σύννεφα
Ενώ παίζετε

Πάνω, Κάτω, X, Πάνω, Κάτω, Τρίγωνο, L1, R1

Ομίχλη
Ενώ παίζετε

Πάνω, Κάτω, Τρίγωνο, Πάνω, Κάτω, X, L1, R1

Γρηγορότερο ρολοι
Ενώ παίζετε

R1, R1, L1, R1, R1, L1, Κάτω, X

Γρηγορότερο ρολοι
Ενώ παίζετε

L1, L1, Αριστερα, L1, L1, Δεξιά, O, X

Επιθετικοί οδηγοί
Ενώ παίζετε

Τετραγωνο, Τετραγωνο, R1, X, X, L1, O, O

Κυκλοφορούν μαύρα αυτοκίνητα
Ενώ παίζετε

O, O, R1, Τρίγωνο, Τρίγωνο, L1, Τετραγωνο, Τετραγωνο

Κυκλοφορούν ασπρα αυτοκίνητα
Ενώ παίζετε

X, X, R1, O, O, L1, Τρίγωνο, Τρίγωνο

Κυκλοφορούν αυτοκίνητα chrome
Ενώ παίζετε

Τρίγωνο, R1, L1, Κάτω, Κάτω, R1, R1, Τρίγωνο

Όλα τα φανάρια είναι πράσινα
Ενώ παίζετε

Τρίγωνο, Τρίγωνο, R1, Τετραγωνο, Τετραγωνο, L1, X, X

Καταστρέψτε όλα τα αυτοκίνητα
Ενώ παίζετε

L1, L1, Αριστερα, L1, L1, Δεξιά, X, Τετραγωνο

Τα αυτοκίνητα οδηγούν στο νερό
Ενώ παίζετε

O, X, Κάτω, O, X, Πάνω, L1, L1

Τέλειο κράτημα αυτοκινήτου
Ενώ παίζετε

L1, Πάνω, Αριστερα, R1, Τρίγωνο, O, Κάτω, X

Αποκτήστε Rhino
Ενώ παίζετε

L1, L1, Αριστερα, L1, L1, Δεξιά, Τρίγωνο, O

Αποκτήστε Trashmaster
Ενώ παίζετε

Τρίγωνο, O, Κάτω, Τρίγωνο, O, Πάνω, L1, L1

Προσθέστε ζωή
Ενώ παίζετε

L1, R1, X, L1, R1, Τετραγωνο, L1, R1

Προσθέστε Armor
Ενώ παίζετε

L1, R1, O, L1, R1, X, L1, R1

Weapon Set 1
Ενώ παίζετε

Πάνω, X, X, Κάτω, Αριστερα, X, X, Δεξιά

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο