Τα βασικά gaming κίνητρα αντρών και γυναικών

Μια ενδιαφέρουσα μελέτη περί των στοιχειωδών κινήτρων για την ενασχόληση με το gaming δημοσιεύθηκε προσφάτως από την εταιρεία Quantic Foundry. Στην εν λόγω έρευνα συμμετείχαν πέραν των 250 χιλιάδων ατόμων, ενώ τα δώδεκα βασικά κίνητρα τα οποία περιλαμβάνονταν στα ερωτηματολόγια των παικτών ήταν τα ακόλουθα: ανακάλυψη, ανταγωνιστικότητα, δύναμη, ενθουσιασμός, ιστορία, καταστροφή, κοινότητα, ολοκλήρωση, πρόκληση, στρατηγική, σχέδιο και φαντασία.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ανδρών που έλαβαν μέρος στη μελέτη, τα πιο δημοφιλή κίνητρα, για την ενασχόλησή τους με βιντεοπαιχνίδια, είναι ο ανταγωνισμός, η καταστροφή και η ολοκλήρωση, με ποσοστά 14.1, 11.9 και 10.2 % αντίστοιχα και σύνολο 36.2 %. Από την άλλη, τα πλέον δημοφιλή κίνητρα για τις γυναίκες είναι η ολοκλήρωση, η φαντασία και το σχέδιο (ή σχεδιασμός), με ποσοστά 17, 16.2 και 14.5 % αντίστοιχα και σύνολο 47.7 %.

Επιπλέον, για τις ηλικίες μεταξύ 13 και 25 ετών τα περισσότερο δημοφιλή κίνητρα είναι ο ανταγωνισμός, η καταστροφή και η ολοκλήρωση, με ποσοστά 15.6, 10.9 και 10.7 % αντίστοιχα και σύνολο 37.2 %. Ακόμα, για άτομα 36 χρονών τουλάχιστον, τα δημοφιλέστερα κίνητρα είναι η φαντασία, η ολοκλήρωση και η καταστροφή, με ποσοστά 14.5, 13.4 και 12 % αντίστοιχα και σύνολο 39.9%.

Όπως μπορείτε να διακρίνετε από τα παραπάνω αποτελέσματα και όπως επισημαίνεται στη σχετική αναφορά, η ολοκλήρωση (συγκέντρωση/συλλογή) αποτελεί ένα από τα τρία πιο δημοφιλή κίνητρα για την ενασχόληση με το gaming, σε κάθε κατηγορία. Ένα δεδομένο που προσφέρει μια εξήγηση για τη μεγάλη δημοτικότητα τίτλων που βασίζονται στο συγκεκριμένο, στοιχειώδες κίνητρο.

Πηγή 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here